Management
staveb

Naše služby

  • realizace staveb a rekonstrukce
  • technický dozor investora
  • stavební dozor investora
  • zastupování investora v celé fázi projektu, od vytváření projektové dokumentace po realizaci až ke kolaudaci
  • inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví
  • výkon funkce koordinátora BOZP
  • technické posouzení Vámi kupované nemovitosti a zhotovení návrhu nutných případných oprav a ekonomický propočet nákladů
  • návrhy rekonstrukcí, stanovení jejich rozsahu a finanční ocenění těchto prací.